Arbeta

Vill du hjälpa till?

Föreningen är beroende av ideell hjälp för att få verksamheten att fungera. Vi behöver mellan tio och tjugo medlemmar som vill hjälpa till med allt som behöver göras i samband med visningarna - och för att marknadsföra dem.

I kassan

Vid varje visning säljer vi biljetter och medlemskort. Kassan öppnar vanligtvis en halvtimme före visningen. En eller två personer behövs för att sköta kassan.

Som salongsvärd

Våra visningar ska vara speciella och personliga – därför finns det alltid en salongsvärd som river biljetterna, som presenterar filmen och som sitter med under visningen. Värden ska också kunna säga till maskinisten om det blir något fel på bild- eller ljudkvaliteten.

Salongsvärden plockar även upp lämnat skräp och kvarglömda saker samt hjälper till med utrymning om visningen av någon anledning måste avbrytas.

Marknadsföring och information

För att marknadsföra föreningens verksamhet genom affischer, programblad och festivalkataloger behöver vi medlemmars hjälp att sprida informationen.

Du får ersättning

Som ersättning för arbetet får du se en eller flera filmer kostnadsfritt. Hur många beror på hur stor arbetsinsats du gjort. Som medarbetare får du dessutom ökad insyn i vårt arbete och större möjlighet att påverka verksamheten.

Intresseanmälan

Kryssa för de arbetsuppgifter du vill hjälpa till med.

Skriv gärna en kort presentation av dig själv och berätta varför du vill hjälpa till.