Föreningen

Föreningens namn

Några av våra besökare har funderat över vårt namn, exempelvis på vår logga. Är vi en förening eller en filmfestival? Svaret är att vi är en förening som startade 1990 för att kunna genomföra filmfestivaler (slutna visningar för medlemmar), den första ägde rum 1991. Denna förening har under de gångna 32 åren arrangerat 28 filmfestivaler. Under något av de år då ingen festival arrangerades började föreningen i stället visa filmer, öppna visningar för både medlemmar och icke medlemmar. Och i många år har vi nu gjort både och: öppna visningar under 10 veckor vår och höst samt en festival i november. Vi är medvetna om att namnet Föreningen Skövde Filmfestival ibland kan missförstås eller verka oklart, men att byta föreningsnamn skulle vara förenat med en hel del problem och är inte aktuellt.

Verksamhet

Föreningen Skövde Filmfestival startade hösten 1989 med syftet att just arrangera en filmfestival. Det är fortfarande en av våra hjärtefrågor.

Skövde Filmfestival är en ideell förening öppen för alla med syfte att främja intresset för kvalitetsfilm på biograf. Det gör vi genom att arrangera filmvisningar flera gånger i veckan under höst- och vårsäsong. Vi har också så kallade slutna filmvisningar för våra medlemmar under begränsade perioder – filmfestivalen.

Den allra första filmfestivalen i Skövde genomfördes våren 1991. Att festivalerna från början låg just i slutet av april beror på att det inte var möjligt för föreningen att få hyra in sig på de kommersiella biograferna under höstsäsongen. Därefter har det varit filmfestival varje år utom 1994, 1999, 2000, 2018 och 2020. Under 1994 och 1995 byggdes Kulturhuset om och den nya biograf Odeon invigdes i samband med den fjärde festivalen 1995. Från och med den nionde festivalen 2002 var det månaden november som gällde och alla filmer visades på Odeon i Kulturhuset.

Redan 1992 började föreningen med öppna visningar en gång per vecka under vår och höst på tisdagar, och en tablettask ingick i biljettpriset från början. Söndags- och onsdagsvisningarna startade som ett komplement några år senare.

Föreningen Skövde Filmfestival leds av styrelsen som består av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Vi är en helt fristående förening som självständigt planerar vår verksamhet, som att välja filmrepertoaren efter våra medlemmars önskemål och i enlighet med våra stadgar.

Styrelsen har tre arbetsgrupper:

  • Repertoar, som väljer och beställer filmerna.

  • Marknadsföring.

  • Organisation, som sköter bemanning (se nedan) och filmlogistik.

Förutom styrelsemedlemmar kan också intresserade och kunniga medlemmar ingå i arbetsgrupperna.

Föreningen är beroende av ideella krafter för att få verksamheten att fungera. Mellan tio och tjugo medlemmar behövs för att sälja biljetter och ansvara för insläpp, filmpresentationer m.m. Du är välkommen att anmäla dig här.

Medlemskap

Som medlem får du 30 kr rabatt på våra visningar. Men du behöver inte att vara medlem för att se våra filmer, förutom under filmfestivalen då medlemskap är obligatoriskt.

Som medlem får du information om våra visningar hemskickad inför varje ny säsong och inför filmfestivalen.

Är du medlem i Skövde Filmstudio och har säsongskort för innevarande höst/vår får du också 30 kronors rabatt på våra visningar under motsvarande säsong. Rabatterna kan inte kombineras. Medlemskort ska alltid kunna visas upp i samband med köp och filmvisning. Filmstudions säsongskort gäller dock inte under våra filmfestivaler.

Mer information om medlemskap och priser