Vårens visningar startar tidigast 21 mars

Med anledning av Folkhälsomyndighetens och Västra Götalandsregionens rekommendationer ser vi ingen möjlighet att erbjuda våra medlemmar och andra filmintresserade film i Odeon de närmaste två månaderna. Tidigast kan det bli fråga om en filmvisning söndagen den 21 mars, men allt beror förstås på hur smittläget och rekommendationerna då ser ut.

Klart är dock att vi kommer att genomföra vårt årsmöte den 21 mars 17.30 antingen digitalt via Zoom eller på plats i Odeon. En mer exakt inbjudan och mer information kommer att läggas ut här på vår webbsida i god tid innan årsmötet.

Styrelsen för Föreningen Skövde Filmfestival

Föreningen

Fotograf: Cecilia Olsson

Verksamhet

Föreningen Skövde Filmfestival startade hösten 1990, och precis som namnet säger var syftet att arrangera filmfestival. Den allra första filmfestivalen i Skövde genomfördes våren 1991. Därefter har det varit filmfestival varje år utom 1994, 1999, 2000 och 2018. Söndags- och onsdagsvisningarna startade som ett komplement våren 1992.

Föreningens mål beskrivs av den första och andra paragrafen i våra stadgar:

1. Föreningen Skövde Filmfestival är en ideell förening öppen för alla med syfte att främja intresset för kvalitetsfilm på biograf.

2. För att förverkliga sitt syfte skall föreningen arrangera så kallade slutna filmvisningar under begränsade perioder (festivaler), samt anordna andra arrangemang som befrämjar föreningens syfte.

Föreningen Skövde Filmfestival leds av styrelsen som består av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Vi är en helt fristående förening som självständigt planerar vår verksamhet, där det allra viktigaste naturligtvis är att välja filmrepertoaren i enlighet med våra stadgar och i enlighet med våra medlemmars önskemål. Kopplat till styrelsen finns tre arbetsgrupper:

  • Repertoar, som väljer och beställer filmerna
  • Marknadsföring
  • Organisation, som sköter bemanning (se nedan) och filmtransporter

I alla arbetsgrupper finns minst en styrelseledamot men i gruppen kan också intresserade och kunniga medlemmar finnas med.

För att vår verksamhet ska kunna genomföras är vi beroende av att tio till tjugo medlemmar har lust att arbeta ideellt med att sälja biljetter och ansvara för insläpp, filmpresentationer m.m.

Medlemskap

Medlemskortet säljs i samband med biljettförsäljning och kostar 80 kr. Medlemskortet gäller från den första filmvisningen i början på september till den sista filmvisningen under nästa vårsäsong. Som medlem får du information om våra visningar hemskickad utan kostnad tre gånger per år. Under filmfestivalen är medlemskap obligatoriskt eftersom alla filmer då är s.k. slutna visningar. Vi ger dig dessutom 30 kronors rabatt på våra visningar under höst och vår. Är du medlem i Skövde Filmstudio och har 10-filmskort denna säsong får du också 30 kronors rabatt. Rabatterna kan ej kombineras. Medlemskort ska alltid kunna visas upp i samband med köp och filmvisning.

Hitta hit

Alla våra filmer visas i biograf Odeon i Kulturhuset. Biografen är granne med stadsbiblioteket och stadsteatern. Kulturhuset har sin ena ingång mittemot Resecentrum och den andra mittemot Hotell Billingen.

Kommande filmer