Föreningen

Verksamhet

Föreningen Skövde Filmfestival startade hösten 1990 med syftet att just arrangera en filmfestival. Det är fortfarande en av våra hjärtefrågor.

Skövde Filmfestival är en ideell förening öppen för alla med syfte att främja intresset för kvalitetsfilm på biograf. Det gör vi i första hand genom att arrangera filmvisningar flera gånger i veckan under höst- och vårsäsong.

Vi har också så kallade slutna filmvisningar för våra medlemmar under begränsade perioder – filmfestivalen. Den allra första filmfestivalen i Skövde genomfördes våren 1991. Därefter har det varit filmfestival varje år utom 1994, 1999, 2000, 2018 och 2020. Söndags- och onsdagsvisningarna startade som ett komplement några år senare.

Föreningen Skövde Filmfestival leds av styrelsen som består av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Vi är en helt fristående förening som självständigt planerar vår verksamhet, som att välja filmrepertoaren efter våra medlemmars önskemål och i enlighet med våra stadgar.

Styrelsen har tre arbetsgrupper:

  • Repertoar, som väljer och beställer filmerna.

  • Marknadsföring.

  • Organisation, som sköter bemanning (se nedan) och filmlogistik.

Förutom styrelsemedlemmar kan också intresserade och kunniga medlemmar ingå i arbetsgrupperna.

Föreningen är beroende av ideella krafter för att få verksamheten att fungera. Mellan tio och tjugo medlemmar behövs för att sälja biljetter och ansvara för insläpp, filmpresentationer m.m. Du är välkommen att anmäla dig här.

Medlemskap

Som medlem får du 30 kr rabatt på våra visningar. Men du behöver inte att vara medlem för att se våra filmer, förutom under filmfestivalen då medlemskap är obligatoriskt.

Som medlem får du information om våra visningar hemskickad inför varje ny säsong och inför filmfestivalen.

Är du medlem i Skövde Filmstudio och har säsongskort för innevarande höst/vår får du också 30 kronors rabatt på våra visningar under motsvarande säsong. Rabatterna kan inte kombineras. Medlemskort ska alltid kunna visas upp i samband med köp och filmvisning. Filmstudions säsongskort gäller dock inte under våra filmfestivaler.

Mer information om medlemskap och priser