Hjälp oss bli bättre!

Hjälp oss med underlag för vår planering för filmverksamheten våren 2024 och framåt genom att svara på frågorna i denna enkät. Senast den 31 oktober skulle vi vilja ha ditt svar!

Styrelsen

Lisa Enroth

Suppleant

Marika Ekström

Suppleant

Fotograf: Erik Doverholm (Berit, Henrik, Anne och Janne) och Bo Capaldi (Inger, Gunilla och Bo).