Styrelsen

Lisa Enroth

Sekreterare

Marika Ekström

Suppleant

Kina Hammarlund

Suppleant

Fotograf: Erik Doverholm (Berit, Henrik, Anne och Janne) och Bo Capaldi (Inger, Gunilla och Bo).