Odeon i Europa Cinemas

1 mar 2012

Biograf Odéon är sedan 1 januari 2012 en av drygt 1000 medlemsbiografer i Europa Cinemas, ett nätverk för biografer i Europa.

Europa Cinemas mål är
– att öka antalet europeiska filmer på biografer
– att gynna biografägarnas initiativ för en ung publik
– att utveckla ett biografnätverk som gynnar gemensamma initiativ på nationell och europeisk nivå

Odéon ingår tillsammans med de kommunala biograferna Röda Kvarn i Borås och Arenan i Karlstad i ett nätverk initierat av Biografcentralen.

För mer info, besök Europa Cinemas hemsida,
www.europa-cinemas.org/en/Network/About-Europa-Cinemas