Extravisning av DEN FÖRSTA SNÖN

1 dec 2021

Filmhöstens sista film Den första snön visades planenligt måndag den 29 november men tyvärr hade vi fått en version med enbart finsk textremsa. Därför sätter vi nu in ytterligare en visning, tisdagen den 7 december 19.30 (OBS tiden!) Du som redan hade en biljett till den 29 november kan använda den biljetten. Det går också alldeles utmärkt att köpa biljett till filmen. Vi begränsar antalet platser till max 50 stycken och ber er hålla avståndet, alltså använder vi enbart jämna rader och lämnar två tomma platser till nästa sällskap.